FCI

logo2

The Social Networks

 

facebook

 

 

Back to OUR KENNELS »

 
EMPIRE MIRS
FCI-482/10
owner Mr. Myroslav Khodak
Yezupil, Ivano-Frankivska obl.
phone: +380502205847
 
 
ERDOL WACHTER
FCI-398/10
owner Mr. Ihor Feniak
Bolekhiv, Ivano-Frankivska obl.
 
 
HOUSE OF FORESTER
FCI-268/17
owner Mr. Volodymyr Pavlyshyn
Dovpotiv, Ivano-Frankivska obl.
phone:+380504348111
 
 
POKUTTYA LAND
FCI-66/11
owner Mr. Myroslav Syshchuk
Sniatyn, Ivano-Frankivska obl
phone: +380958320586
 
 
FCI-232/14
owner Mrs. Viktoriia Smoliar
Nadvirna, Ivano-Frankivska obl.
phone: +380967741920
 
 
VOM OCTOBER SHTRASSE
FCI-204/12
owner Mr. Yurii Kliun
Ivano-Frankivsk
phone: +380990635266
 
 
VOM UGEL'SHSTRASSE
FCI-13/10
owner Mr. Liubomyr Tymkiv
Sivka-Kaluska, Ivano-Frankivska obl.
 
 
Z BUDYNKU SONDEYA
FCI-7/04
owner Mr. Ihor Sondei
Kalush, Ivano-Frankivska obl.
phone: +380979682436; +380994477807
 
 
FCI-7/00
owner Mrs. Oksana Plakhta
Ivano-Frankivsk
phone: +380502866121; +380342789358
e-mail: halicia@ukr.net
 
 
Z KARPATS'KYKH HIR
FCI-6/04
owner Mr. Ihor Shyshchak
Broshniv, Ivano-Frankivska obl.
phone: +380505168465
 

 

Back to OUR KENNELS »